Udlændinge- og Integrationsministeriet

"Vi har valgt et enkelt system hvor
brugervenligheden er prioriteret højt ..."

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Overskuelige services

Udlændinge- og Integrationsministeriet er en af de centrale myndigheder i Danmark, som har valgt IHLP som ITSM-platform. Ministeriet indgik lige før årsskiftet i 2015 samarbejde med iSpoc, for at anvende IHLP på tværs af arbejdsområder og teams til håndtering af de mange forskellige serviceopgaver, som ministeriet hver dag håndterer. Fokus for ministeriet var at finde et system, hvor overskuelighed, fleksibilitet og sikkerhed er prioriteret højt for at sikre en enkel og velfungerende sagsgang i ministeriet. Desuden blev det vægtet, at iSpoc leverer lokal dansk support på systemet.

Hurtig idriftsættelse i et travlt miljø

Da ministeriet er en travl arbejdsplads med mange medarbejdere og servicebrugere og der er tradition for et højt serviceniveau, var det et væsentligt kriterium, at den nye ITSM-platform kunne idriftsættes på ganske kort tid, bare få uger, uden alt for mange ressourcekrævende projektmøder og omkostningstunge konsulentaktiviteter.

Brugeradministration i samspil med Statens IT

Et af de områder hvor ministeriet anvender IHLP er til håndtering af brugere. Brugeradministrationen starter hos Statens IT og HR-afdelingen hos ministeriet og via en integration mellem IHLP og Statens IT håndteres vigtige brugeradgange og tildelinger gennem IHLP. Sagerne kører mellem HR, IT og sikkerhedsafdelingen hos ministeriet. Om samarbejdet udtaler Chef for digitalisering og drift Martin Niels Pedersen; ”Vi ser frem til at få IHLP bredt godt ud i organisationen, og forventer at det bliver taget godt imod, da vi har valgt et enkelt system, hvor brugervenligheden er prioriteret højt”.

Styr på ministeriets udstyr og processer

Af andre nye tiltag, som ministeriet har på dagsordenen er anvendelse af IHLP CMDB til dokumentation af bl.a. mobiltelefoner og Pc'er samt at få implementeret flere af de mange selvbetjeningsmuligheder der er i IHLP, herunder brug af video til konferencer o.lign. Derudover skal ministeriet også igangsætte anvendelsen af IHLP Incident, Problem og Change, og får dermed som ønsket det overblik, det giver at køre disse processer samlet i én ITSM-løsning.

Tilbage til Kunder

Udvalgte kundeprojekter

Læs her om nogle af de organisationer, som har opnået succesfulde resultater med iSpoc's løsninger:

 

Central myndighed?

Læs om IHLP Stat her