Templates

Templates

Med Templates kan du nemt oprette formularer, som brugerne udfylder, når de henvender sig til Service Desken. Det betyder, at du kan målrette sagsbehandlingen og styre nøjagtig hvilke informationer, brugerne skal angive, når de kontakter Service Desken ved fx:

  • Bestillinger

  • Rapportering af fejl og hændelser

  • Indkøb

  • Fremsættelse af ændringsforslag

  • Rekvisitioner

  • Oprettelse af nye brugere

Tilbage til IHLP Automation