Syddansk Universitet

"Vi har været meget glade for den måde,
iSpoc har implementeret IHLP her hos os ..."

Syddansk Universitet

Leverandør af service til Danmarks fremtid

Efteråret 2015 tog SDU – Syddansk Universitet hul på en ny serviceepoke, da universitetet gennemførte et udbud på implementering af en tidsvarende serviceplatform.

Blandt fem konditionsmæssigt egnede leverandører og systemer faldt valget på IHLP, efter grundig evaluering af funktionalitet, kvalitet og priser.

Tid til en tidsvarende løsning

Når SDU valgte at udskifte den daværende serviceløsning, var det bl.a. for at imødekomme forventninger om øget brugerinteraktion i servicen gennem nutidens kommunikationskanaler.

Tidligere var IT-service hos SDU en funktion man ringede op, når der var ting som ikke fungerede. Med tiden er IT-service blevet en langt mere dynamisk, synlig og rådgivende funktion hos SDU. Det betyder at IT-service i dag består af et mangfoldigt udbud af tjenester, som fremover kan tilgås gennem et overskueligt servicekatalog – ligesom man vil have adgang til support via selvbetjening, chat og sociale medier.

Tre uger og så i gang

Tilbage i efteråret 2015 blev der fokuseret skarpt på målet; at idriftsætte den nye serviceplatform inden jul. På lidt under tre uger fik iSpoc implementeret og forankret IHLP hos SDU, inkl. uddannelse af 150 medarbejdere i den nye løsning. Inden for den estimerede tid fik SDU en fuldt anvendelig serviceplatform, integreret med SDU’s bagvedliggende systemer og med formularer, der sikrer en ensartet rapportering af de forskellige typer af sager fra organisationens mere end 6.000 ansatte og 35.000 studerende.

Fremtidens dynamiske service

Af nye tiltag, som SDU og iSpoc er i gang med, er bl.a. integration mellem organisationens serviceplatform og udvalgte sociale medier. Derudover bliver der kigget på forskellige udvidelser til integration med Skype for Business, som giver en endnu mere dynamisk serviceoplevelse for de forskellige brugergrupper hos SDU.

Fokus på målet

En juleferie umiddelbart efter ”go live” har naturligvis gjort, at der i starten af 2016 var behov for at genopfriske erfaringerne med IHLP. Men ellers har aktiviteterne hos SDU været kendetegnet ved, at følge de aftalte rammer og retningslinjer for projektet. Til glæde for både SDU og iSpoc.

Om samarbejdet udtaler IT-supportchef hos SDU Claus Trap Christensen; ”Vi har været meget glade for den måde, iSpoc har implementeret IHLP her hos os, og har store forventninger til det fortsatte samarbejde med iSpoc” og Claus supplerer ”både IHLP-systemets enkelhed, men også iSpoc’s evne til at forstå vores behov og håndtere projektforløbet har bidraget til en god start på samarbejdet” mens projektansvarlig hos iSpoc, Marianne Bach udtaler; ”når vi kunne forankre IHLP hos SDU på den korte tid, der var afsat var det også fordi, at SDU havde lagt en god plan, som vi alle nøje fulgte”.

Tilbage til Kunder

Udvalgte kundeprojekter

Læs her om nogle af de organisationer, som har opnået succesfulde resultater med iSpoc's løsninger: