Skemalagte sager

Skemalagte Sager

Gør det muligt at skemalægge sager til at blive udført på planlagte tidspunkter. Eksempler på dette kunne være, at man hver torsdag skal huske at tjekke backup-logs, eller hver 1. tirsdag i måneden skal lave sikkerhedstjek, o. lign.

Skemalagte Sager kan bruges til at planlægge, samt gennemføre og følge op på alle typer af aktiviteter, der kan forekomme i en organisation med jævne mellemrum. Eksempler på anvendelsesområder er:

  • Lovpligtige sikkerhedseftersyn af produktionsudstyr
  • Årlig rapportering på miljøkrav
  • Løbende sikkerhedsopdatering af systemer
  • Planlægning af personalerelaterede aktiviteter (PU-samtaler, o. lign.)

Tilbage til IHLP Automation