Projektmodeller

Projektmodeller

iSpoc anvender typisk en af vores egne tre projektmodeller, når vi forankrer vores løsninger hos vores kunder. Derved sikrer vi at kunden og vi selv bevarer et godt greb om projektaktiviteterne, som er kendt af projektdeltagerne og gjort målbare.

Forskellene i projektmodellerne gør det muligt vælge en projektmodel som harmonerer med organisationens projektmål, midler og procesmodenhed:

iSpoc One

Projektmodellen for jer, som vil hurtigt i gang med den nødvendige værktøjsunderstøttelse af jeres processer, og som kan holde konfigurationerne til et minimum.

iSpoc Flex

Projektmodellen for jer, med et større konfigurationsbehov eller med ambitioner om at få værktøjsunderstøttet flere processer samtidigt.

iSpoc Xtnd

Projektmodellen for jer med en prædefineret projektplan, som projektaktiviteterne skal køre efter.

Alle tre modeller er underlagt iSpoc's interne kvalitetskontrol, som bl.a. betyder at der genbruges erfaringer fra projekt til projekt, at der anvendes leverancestandarder og at der løbende optimeres på de mest almindelige aktiviteter.

Gennem vores projektmodeller tilfører vi projekterne:

  • Overskuelighed. Det er væsentligt at projektdeltagerne har overblik over projektet fra start til slut.
  • Sikkerhed. Så projektet kommer i havn til aftalt tid - og med de aftalte ressourcer.
  • Gennemsigtighed. Indsigt i projektet til mindste detalje eller blot en status på projektet: Når vi starter et samarbejde, får projektejeren adgang til vores egen Service Desk. Her er det muligt at følge fremdriften i projektet og rapportere sager til iSpoc's Service Desk funktion.

Tilbage til Konsulenter

Om vores konsulentydelser

Læs om vores konsulentprofiler, metoder og projektmodeller i artiklerne nedenfor: