Metoder

Metoder

iSpoc anvender en række velafprøvede metoder og værktøjer i vores arbejde med at kortlægge og optimere jeres processer. Her har du eksempler på nogle af metoderne:

Process Improvement

Hvad er kursen for vores procesarbejde, og hvordan operationaliserer vi planerne? Gennem Process Improvement defineres organisationens projektvision og mål. Den nuværende situation vurderes med fokus på organisation, processer og værktøjer. Der etableres en projektplan, som gennem målepunkter løbende revurderes - herigennem kommer organisationen i mål med sit projekt.

GAP Analysis

Hvor er vi med organisationens processer, hvor vil vi hen, og hvordan kommer vi derhen? En Gap Analysis identificerer organisationens aktuelle position, mulige risici og udviklingsmuligheder, og den skaber det rette grundlag for en vellykket implementering af en eller flere processer i organisationen.

Process Maturity Assessment

Hvor modne er organisationens processer - og hvor parat er organisationen til at modne processerne? Process Maturity Assessment er en særlig analysemetode, baseret på selvvurdering og besvarelse af spørgsmål. Formålet er at give organisationen et hurtigt overblik over dens procesmodenhed.

Tilbage til Konsulenter

Om vores konsulentydelser

Læs om vores konsulentprofiler, metoder og projektmodeller i artiklerne nedenfor: