Mail to IHLP

Mail to IHLP

Når en mail modtages i organisationens servicepostkasse, opretter Mail to IHLP automatisk en sag i IHLP og henter oplysningerne fra mailen til beskrivelsesfeltet i sagen.

På den måde opnår I en automatisk og effektiv registrering af bestillinger, Incidents m.m. rapporteret gennem mails fra kunder, borgere og brugere.

Tilbage til IHLP Automation