Albertslund Kommune

"Vi har med IHLP fået et værktøj,
der sikrer sagsbehandlingen ..."

Albertslund Kommune

Ét samlet overblik giver overskud i hverdagen

Mangelfuld dokumentation og manglende registrering af sager. Sådan var hverdagen tidligere i Albertslund Kommunes Digitaliseringscenter. Men med etableringen af samarbejdet med iSpoc blev der lagt en plan for at effektivisere aktiviteterne i kommunens Digitaliseringscenter. En plan som involverede de berørte interessenter i planlægningen og forankringen af aktiviteterne.

I dag bliver alle supportsager systematisk registreret, og brugerne ved, præcis hvor de skal henvende sig, når de har brug for hjælp. Digitaliseringscentrets processer er blevet godt forankret, og de berørte medarbejderne kender dem. Ved at anvende IHLP har man samtidig kunnet frigøre ressourcer, som i stedet for at opbruges af reaktiv brandslukning, i dag kan anvendes i de mange projekter i kommunen, som involverer IT og digitalisering.

David Schoenbaum, der arbejder i kommunens Service Desk, forklarer: ”Vi har med IHLP fået et værktøj, der sikrer sagsbehandlingen på tværs af centrets enheder. Det betyder meget i hverdagen, dels for at kunne levere effektive serviceydelser, men også for at sikre, at vi internt i Digitaliseringscentret kan dele viden om de mange sager, vi behandler”.

Tilbage til Kunder

Udvalgte kundeprojekter

Læs her om nogle af de organisationer, som har opnået succesfulde resultater med iSpoc's løsninger: