Københavns Kommune

Search form

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bedre flow i fagsupporten

Tidligere blev IT-fagsupport hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune håndteret gennem brug af mail og manuelle arbejdsrutiner. Det betød manglende selvbetjening, træge arbejdsgange og ingen systematisk vidensopsamling. 

Med indgangen til 2017 valgte forvaltningen at ibrugtage IHLP med integration til flere af forvaltningens leverandører. Dette har betydet et bedre flow af fagsupportsager internt hos forvaltningen mellem brugere, superbrugere og den centrale IT-fagsupport-funktion, men også mellem funktionen ud mod de forskellige leverandører. Samtidig har værktøjet betydet, at man i dag bedre får prioriteret indsatsen og får engageret brugerne mere effektivt gennem brug af selvbetjening.

Større overblik

Ledelsesmæssigt giver IHLP større overblik over, hvor ressourcerne og supportindsatsen lægges. Ligesom det i dag er muligt at generere rapporter over, hvilke typer af fagsystemer, som trækker support og inden for hvilke områder af forvaltningen. 

Søren Bøge Frederiksen IT-arkitekt hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udtaler; ”Vi har helt sikkert fået en mere effektiv og helhedsorienteret IT-fagsupport efter vi har indført IHLP og vi vil gerne inspirere vores kollegaer i andre kommuner, som sidder med IT-fagsupport til at komme og se, hvordan vi arbejder – og hvordan IHLP hjælper os her i forvaltningen”.

Tilbage til Kunder

 

Udvalgte kundeprojekter

Læs her om nogle af de organisationer, som har opnået succesfulde resultater med iSpoc's løsninger: