IP Picker

IP Picker

Med IP Picker har supportmedarbejderen direkte adgang til PC-navnet eller IP-nummeret på den klient, hvorfra en given sag er indrapporteret. Hver gang en sag indrapporteres til IHLP opsamler IP Picker nemlig IP-adressen på den klient, hvorfra den aktuelle sag indrapporteres og foretager et kald til DNS-serveren. IP-Picker finder derved klientens PC-navn og indsætter dette i den pågældende sag i IHLP. Og hvis opslaget på DNS-serveren ikke giver et gyldigt svar indsætter IP Picker i stedet det fundne IP-nummer.

På den måde har supportmedarbejderne altid oplysninger om den aktuelle klient til rådighed, når de arbejder på en sag. - Relevant viden, der kan omsættes til hurtigere behandling af de modtagne sager. Til glæde for brugerne, og til gavn for forretningen.

Tilbage til IHLP Automation