IHLP Stat, godt i gang

Search form

Klar til at give jeres brugere en bedre
serviceoplevelse i samspil med Statens IT.

Godt i gang

Vi har fokus på at få jer godt i gang, uden omsvøb, inden for få dage. Og med vores uddannelseskoncept sikrer vi, at I hurtigt får de nødvendige færdigheder i løsningen. Hvis I med tiden får behov for at udbygge jeres IHLP løsning, er vi klar til at bistå jer. Som udgangspunkt vil vi håndtere jeres ønsker gennem afgrænsede mini-projekter, hvor I på forhånd kender økonomien, inden vi aftaler opstart.

Made in Denmark

IHLP er designet og udviklet i Danmark af iSpoc, som er etableret i 2006. Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen bl.a. anvender IHLP med integration til Statens IT, ligesom IHLP anvendes hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Folkekirkens IT, Tinglysningsretten og Danmarks Statistik. IHLP anvendes også i andre sektorer, bl.a. hos Københavns Kommune og i en række andre af landets øvrige kommuner, ligesom du også finder IHLP hos bl.a. Syddansk Universitet, Royal Unibrew, Palsgaard, Schultz, Xerox og Formpipe. Organisationer som er med til at sætte deres præg på IHLP, fx når de ind i mellem mødes i IHLP Erfagrupperne eller gennem møder med iSpoc.

Tilbage til IHLP Stat

Om IHLP Stat

Læs om mulighederne her: