IHLP Stat, fordele

Search form

Klar til at give jeres brugere en bedre
serviceoplevelse i samspil med Statens IT.

Funktioner og fordele

Overskuelig sagshåndtering

Med IHLP Stat opnår du en sagsorienteret tilgang til jeres serviceaktiviteter, hvor du gennem overskuelige sagsvinduer har samlet alle relevante informationer om dine brugere og systemer. Det betyder, at du har et godt overblik over jeres aktiviteter, og at I kan træffe jeres beslutninger på et oplyst grundlag. Samtidig giver IHLP jer en bedre brug af jeres ressourcer, da løsningen hjælper med at automatisere jeres rutineprægede arbejdsgange. Fx får I et bedre flow i jeres arbejdsgange, når I anvender IHLP omkring jeres brugeradministration, i jeres bestillingsprocesser og til jeres fejlhåndtering: Ikke alene automatiserer IHLP processerne, løsningen hjælper jer også med at følge op på de sager, der ellers kunne lande mellem flere stole.

Fokus på selvbetjening

Der er mange gevinster at hente, ved at involvere rekvirenterne i samspillet med jeres servicecentre. Netop derfor giver IHLP en række meget anvendelige selvbetjeningsmuligheder i form af:

  • Selvbetjeningsguide, som gennem dynamiske servicevinduer og målrettede FAQ-artikler hjælper rekvirenterne med at oprette og følge deres sager.
  • Genveje som rekvirenterne kan benytte, når de støder på fejl i deres systemer og har brug for hjælp.
  • Integration til jeres mailsystem, så rekvirenterne kan sende mails til jeres supportpostkasse, som opretter sager i IHLP.
  • Mulighed for at eksterne rekvirenter uden for jeres organisation også kan rapportere sager ind til IHLP – så sager fra fx borgere og samarbejdspartnere kan håndteres gennem IHLP.

Integreret service

IHLP Stat kan leveres med integration til Statens IT’s tjenester. Vi har i tæt samarbejde med vores kunder udviklet integration til Statens IT’s Incident proces. Det betyder at sager, som ikke kan varetages af Statens IT, bliver overført til IHLP, hvorefter brugeren serviceres i IHLP. Slutbrugerne vil dog gennem hele sagens forløb kommunikere gennem sagen hos Statens IT, så de ikke skal forholde sig til forskellige Service Desk funktioner, for at få behandlet deres henvendelser. Herudover leveres integreret understøttelse af on-, off-boarding samt brugerændringsprocesserne mod Statens IT’s leverancer.

Efterlevelse af GDPR

I IHLP Stat kan du trygt arbejde med sager, som indeholder personfølsomme data. Det kan fx være inden for brugeradministration eller håndtering af support på fagsystemer. Gennem løsningen definerer du, hvor i jeres processer der er områder med personfølsomme oplysninger: Disse områder samt filvedhæftninger slettes automatisk et antal dage efter en sag er afsluttet. Derved undgår du manuel datavask og sikrer at GDPR-reglerne for opbevaring overholdes.

Porteføljestyring

IHLP Stat understøtter porteføljestyring af statslige it-systemer, efter de retningslinjer som Digitaliseringsstyrelsen har udstukket. Dette initiativ er sket i samarbejde med bl.a. Energistyrelsen – og sikrer, at dokumentationen af myndighedens systemer følger de fælles anvisninger.

Effektiv rapportering

IHLP Analytics er en komplet og overskuelig rapporteringsløsning, som består af Dashboards og detaljerede rapporter. Her får I øjebliksbilleder af forskellige KPI’er, som viser belastningen af Service Desk funktionen, udviklingen i sager og efterlevelse af servicemål m.m. – mens statusrapporter kan udarbejdes gennem brug af indbyggede rapportskabeloner.

God mobilitet

IHLP Move giver mobilitet i serviceaktiviteterne. Om det er medarbejderne, som rekvirerer tjenester via deres mobile enheder eller det er kollegaer, som er rundt for at levere service og support, gør IHLP Move det nemt at oprette og behandle sager når man er på farten. Vi har designet IHLP Move med dynamiske genveje kaldet QuickForms, som giver mulighed for at oprette eller ajourføre sager med et snuptag: Det betyder at mængden af indtastninger holdes på et minimum, når man er mobil med IHLP Move. Er der behov for at rapportere sager med billeder, kan man fra IHLP Move anvende kameraet i sin enhed til at ajourføre sager. IHLP Move kan anvendes på smartphones og tablets med Android, iPhone og iPad enheder.

Tilbage til IHLP Stat

 

Om IHLP Stat

Læs om mulighederne her: