IHLP Stat

Search form

Klar til at give jeres brugere en bedre
serviceoplevelse i samspil med Statens IT.

Et løft til jeres serviceaktiviteter

Forestil dig en løsning som kan håndtere jeres forskellige serviceaktiviteter med integration til Statens IT, så I nemt kan udveksle de opgaver, hvor I samarbejder med Statens IT. Enkelt og lige til. Løsningen hedder IHLP og den spiller i dag en central rolle for serviceaktiviteterne hos en række af landets myndigheder.

Noget af det, I bl.a. opnår med IHLP Stat er:

  • Overskuelig sagshåndtering
  • Enkel og ligetil selvbetjening
  • Efterlevelse af GDPR i jeres support
  • Effektiv brugeradministration
  • Dynamisk dokumentation
  • Et godt flow i sagerne

Hovedparten af de tiltag, vi søsætter omkring IHLP Stat sker i tæt samarbejde med de myndigheder, som anvender IHLP Stat. Det giver myndighederne mulighed for at præge udviklngen, og sikrer, at vores tiltag bedst muligt understøtter myndighedernes behov.