IHLP Kommune

Én løsning til at optimere
alle kommunens serviceaktiviteter.

Service i kommunens tjeneste

Forestil dig en løsning, som kan håndtere jeres forskellige serviceaktiviteter på tværs af kommunens IT, ejendomme, HR og skolerne. Så ville I kun behøve én serviceløsning, og I skulle naturligvis kunne holde jeres sager adskilt, men også udveksle sager på tværs af jeres afdelinger, når I har behov for det.

Løsningen hedder IHLP, og den spiller i dag en central rolle for serviceaktiviteterne i en række af landets kommuner.

Effektiv sagshåndtering

Med IHLP opnår du en sagsorienteret tilgang til jeres serviceaktiviteter, hvor du gennem overskuelige sagsvinduer har samlet alle relevante informationer om dine kunder, brugere og systemer. Det betyder, at du har et godt overblik over jeres aktiviteter, og at I kan disponere og træffe jeres beslutninger på et oplyst grundlag. Samtidig giver IHLP jer en bedre brug af jeres ressourcer, da løsningen hjælper med at automatisere jeres rutineprægede arbejdsgange. Fx får I et bedre flow i jeres arbejdsgange, når I anvender IHLP til brugeradministraion, i jeres bestillingsprocesser og til jeres fejlhåndtering: Ikke alene automatiserer IHLP processerne, løsningen hjælper jer også med at følge op på de sager, der ellers kunne lande mellem flere stole.

Fokus på selvbetjening

Der er mange gevinster at hente, ved at involvere rekvirenterne i samspillet med jeres servicecentre. Og netop derfor giver IHLP en række meget anvendelige selvbetjeningsmuligheder i form af:

  • Selvbetjeningsportal, hvor rekvirenterne kan oprette og følge deres sager.

  • En genvejsknap som rekvirenterne kan benytte, når de støder på fejl i deres systemer og har brug for hjælp.

  • Integration til jeres mailsystem, så rekvirenterne kan sende mails til jeres supportpostkasse, som så opretter sager i IHLP.

  • Mulighed for at eksterne rekvirenter uden for kommunen også kan rapportere sager ind til IHLP – så sager fra fx borgere og kommunens samarbejdspartnere, kan håndteres gennem IHLP.

God mobilitet

App’en IHLP Move giver jer gode muligheder for at optimere jeres decentrale serviceaktiviteter på områder som: Onsite IT-support, service af kommunens ejendomme, vej og park – og support på skolerne m.m. IHLP Move giver bl.a. mulighed for at QR-scanne, så brugerne får direkte adgang til oplysninger om det udstyr og de systemer, de supporterer, ved at scanne det. Teknisk set sker det, ved et automatisk opslag i organisationens konfigurationsdatabase (CMDB), når brugeren scanner en enhed, der er registreret. Med IHLP Move kan man også oprette sager på baggrund af billeder, man tager, når man er rundt i kommunen. Og i stedet for at skrive længere tekster kan rapporteringen klares vha. de såkaldte QuickForms, så en arbejdsgang kan håndteres vha. et foto og en QuickForm.

IHLP Move kan anvendes på iPhone og iPad - samt smartphones og tablets med Android.

Håndhævelse af GDPR

I IHLP kan du trygt arbejde med sager, som indeholder personfølsomme data. Det kan fx være inden for brugeradministration eller håndtering af support på fagsystemer.

Gennem IHLP definerer du, hvor i jeres processer der er er områder med personfølsomme oplysninger: Disse områder slettes automatisk et antal dage efter en sag er afsluttet. Derved undgår du manuel datavask og sikrer at GDPR-reglerne for opbevaring overholdes.

Made in Denmark

IHLP er designet og udviklet i Danmark i et tæt samarbejde mellem iSpoc og bl.a. kommuner som København, Hillerød og Næstved. Netop parløbet med kunderne har resulteret i, at IHLP er tænkt hele vejen rundt ud fra kundernes dagligdag, de teknologiske muligheder og designmæssige hensyn.

ITIL på pragmatisk vis

En god del af de organisationer, der anvender IHLP, arbejder ud fra principperne i ITIL med en pragmatisk tilgang, der giver en fornuftig balance mellem organisationernes processer og mulighederne i IHLP. Ofte har organisationerne oprindeligt implementeret IHLP til aktiviteter omkring IT-service, og har siden hen også udbygget løsningerne til områder uden for IT-afdelingen. Og i mange tilfælde ser man også IHLP udbygget til nye områder i IT-afdelingen, som fx: Brugeradministration, indkøbs- og rekvisitionshåndtering og til projektadministration, etc.

Sund økonomi

Vi giver jeres kommune flere økonomisk attraktive muligheder for at komme godt i gang med jeres IHLP projekt. I kan vælge, om I vil erhverve IHLP licenser, eller om I vil abonnere på IHLP – og endelig kan I vælge en alt-inklusive IHLP Totalaftale, hvor kommunen betaler et månedligt beløb, som inkluderer IHLP og vores indledende konsulentbistand til at hjælpe jer godt i gang. Det betyder, at jeres kommune kan få IHLP forankret for nogle få tusind kroner hver måned, og at I kan høste gevinsterne af jeres indsats som bl.a. tæller:

  • Mere selvbetjening, så I frigør jeres centrale ressourcer.

  • Større grad af mobilitet og dokumentation af jeres sager.

  • Bedre vidensdeling på tværs af jeres afdelinger.

  • Automatisering af rutineprægede processer.  

iSpoc kan levere en beregning, som dokumenterer de økonomiske konsekvenser ved at forankre IHLP i jeres kommune.

I skyen med kommunens service

Med IHLP Cloud kan du vælge at få IHLP leveret som en tjeneste som kører i Microsoft Azure. Tjenesten leveres som en Private Cloud, og giver dig vished for høj sikkerhed, god fleksibilitet - og med mulighed for, at du senere kan flytte data over i jeres eget driftsmiljø.

Godt i gang

Som udgangspunkt anvender iSpoc en af vores projektmodeller, når vi forankrer IHLP hos kommunen. Derved sikrer vi sammen, at kommunen og vi bevarer et godt greb om projektaktiviteterne, som er kendt af projektdeltagerne og er gjort målbare. Vi har gode erfaringer med at forankre IHLP både hos organisationer, der ikke har en serviceløsning - og hos organisationer, hvor vi også skal stå på mål for at flytte data fra kommunens eksisterende løsning over i IHLP.

IHLP kommuner

Vores tætte samarbejde med række kommuner har givet iSpoc et indgående kendskab til kommunernes serviceaktiviteter. De kommuner, hvor IHLP er repræsenteret er: Albertslund, Billund, Hillerød, Hørsholm, København, Nyborg, Næstved og Skive.

Kunne du tænke dig at se IHLP i drift hos en kommune, hjælper vi gerne med at aftale et besøg.

IHLP Produkter

IHLP Tjenester

IHLP Kommuner