IHLP Business

Search form

Løsningen til små og store organisationer, der ønsker at optimere deres serviceprocesser.

Service er en konkurrenceparameter i dag. Samtidig er service nøglen til mere effektive processer. Både store og små organisationer har behov for velfungerende serviceprocesser.
Med IHLP Business tilbyder iSpoc en enkel og effektiv serviceløsning, som giver et godt flow i jeres daglige arbejde, uanset om det er håndtering af rutineprægede opgaver eller længerevarende sager. Tilmed sørger IHLP Business for, at I er GDPR-kompatible med eventlog og IHLP GDPR pr. sag.

IHLP Business består af:

  • En enkel løsning til at styre jeres servicesager.
  • Overskuelige vinduer, hvor I kan prioritere sagerne, som det passer jer.
  • En portal, hvor jeres kunder eller kollegaer kan melde sager ind og følge disse.
  • Mulighed for at behandle sagerne gennem jeres mobile enheder.
  • QuickForms til autoudfyldning af sager, som giver en effektiv sagsbehandling.
  • Integration til jeres mailsystem, så I og jeres kunder også får besked om sagerne på mail.
  • GDPR-kompatibilitet med eventlog og IHLP GDPR pr. sag

Baseret på udbredt teknologi
IHLP Business er baseret på den udbredte IHLP-teknologi, som er designet og udviklet i Danmark og som bl.a. anvendes hos:

Formpipe Software A/S
OJ Electronics A/S
Royal Unibrew A/S
Syddansk Universitet
Københavns Kommune
Palsgaard A/S

Optimerer alle serviceaktiviteter
IHLP Business bygger på brug af roller, og kan understøtte alle organisationens servicefunktioner fra IT-afdelingens ITIL-inspirerede processer til aktiviteterne i servicecenteret, ejendomsfunktionen, HR-afdelingen – og til organisationens logistik- og kvalitetsafdelinger.

Support i lommeformat
IHLP Move serviceappen giver jer mulighed for at bestille og håndtere serviceopgaver, mens I er på farten. Derudover giver IHLP Move jer genveje til viden om jeres brugere og det udstyr, I servicerer, mens I er rundt. I kan fotodokumentere med IHLP Move – og undgår manuelle indtastninger, når I anvender QuickForms på IHLP Move.

Eventlog i samspil med GDPR
IHLP Business indeholder en eventlog, der gør jer bedre i stand til at efterleve GDPR retningslinjerne. Loggen indeholder alle ændringer på sager, så der hele tiden kan ajourføres, hvem, der har tilgået eller ændret i en sag.

GDPR pr. sag
Endvidere indeholder IHLP Business vores GDPR pr. sag solution. Denne sikrer effektiv sletning af personfølsomme data på enkeltsager så det sikres, at GDPR-reglerne bliver overholdt.