IHLP 4.9

Search form

Den hidtil mest ambitiøse IHLP

Stig ombord i IHLP 4.9. Få større overblik, bedre kommunikation, hurtigere søgninger og en log, som bidrager til jeres GDPR indsats.

Open By

Med Open By fremgår det af listen, hvem der har sagen åben, og derved undgås at en anden person fra serviceafdelingen åbner samme sag på samme tid. Hvis sagen alligevel åbnes af den anden person, vil der komme en meddelelse, hvor det skal bekræftes, at sagen overtages fra den første person. 

Flagfunktionalitet

På lister markeres med et flag ud for sagen, når slutbruger har rettet henvendelse, opfølgningsdato er overskredet mv. for at få et bedre overblik fra lister ved sagsbehandlingen.

Autorefresh af lister

Med autorefresh af lister opdateres listerne automatisk hvert minut.

Service/Incident converter

Har slutbrugeren oprettet et Service Request, som viser sig at være et Incident, kan Service Desk medarbejderen, ved et enkelt klik på sagen, konvertere sagen til et Incident, hvor sagsnummeret bevares. Det samme gælder for et Incident, der viser sig at være et Service Request. Alt sammen uden at forstyrre slutbrugeren.

Filtersøgning på lister

Filtersøgning er et filter på eksisterende lister, hvor det er muligt at ændre søgningen bag listen. Ændringen gælder kun for brugeren med den aktive ’session’, og vil ikke have betydning for andre brugere.

Alfabetisk sortering på lister

Mulighed for at brugere med ihlplistadministrator­rollen kan overskrive rækkefølgen på listevisning i venstremenuen, så listen vises i alfabetisk rækkefølge.

Eventlog i samspil med GDPR

Eventloggen gør jer bedre i stand til at efterleve GDPR retningslinjerne. Loggen indeholder alle ændringer til en sag, eksempelvis oprettelse, mailafsendelse, indsættelse af kommentarer, tidsfrister, opdateringer, vedhæftning af filer på feltniveau m.m. 

Mailadministration 

Giver jer mulighed for at redigere indholdet i de mails, der sendes fra IHLP. Og for at til­/fravælge at specifik information indgår i mailen, fx information fra en sag eller en kommentar.

Open Mail

Gør det enkelt og effektivt at kommunikere med personer, hvor I ellers bruger mail til formålet. Open Mail sikrer, at mails fra IHLP dokumenteres på sagerne, og giver mulighed for at vælge modtagere, som ikke er oprettet som brugere af IHLP. Med den nye udgave af Open Mail har du samtidig glæde af QuickForms til at udarbejde standardiserede tekster.

Mail snipper 

Når der kommer svar fra slutbrugere, indsættes den fysiske mail under filer, som ikke er synlige for slutbrugere. Samtidig indsættes indholdet fra mailen i sagsskridt – og kan via et enkelt klik overføres til kommentarer i IHLP.

FAQ og Knowledge Item samles

Udarbejdelse og vedligeholdelse af FAQ­ og Knowledge Item­artikler bliver samlet under et. Det betyder nemmere redigering af artikler. Den samlede FAQ / Knowledge Items indeholder fortsat felter, som ikke er synlige for slutbrugerne, så interne og eksterne informationer kan adskilles.

Overkategori nye samlede FAQ / Knowledge Items

Du kan oprette overkategori i den nye samlede FAQ / Knowledge Item artikler gennem IHLP kategoristrukturen. Det  medfører, at alle underkategorier for denne kan anvendes i forbindelse med FAQ’er og Knowledge Item artikler, uden at blive vist som sagskategorier. 

Udvidet Service Level

Nu har du mulighed for bedre at imødekomme jeres forskellige serviceaftaler, fri­ og helligdage samt servicevinduer med den nye udvidelse til IHLP Service Level. Den udvidede Service Level er målrettet organisationer, med stor variation i servicekontrakterne.

Bedre søgning

  • Træstruktur i listevisning i venstremenuen.
  • Søgning på overkategori inkl. underkategorier hertil – uden at skulle angive hver enkelt underkategori som kriterie.
  • Søgning på sager i fx egen placering.
  • Mulighed for ’NOT’­søgninger.
  • Mulighed for at vælge dato større end eller lig med en specifik dato eller dato fra sag. Det giver en optimering af lister ift. rapportering.

Eksport til Microsoft

Excel Eksport af tværsøgninger og lister til Excel.

Expression Builder

Forbedring af brugervenlighed i interface for Expression Builder. Expression Builder anvendes i forbindelse med opbygning af Templates samt listevisninger.

Forbedringer til Templates

I IHLP 4.8 blev det muligt at tilføje en drop­down liste med valgmulighederne ja/nej for visning/skjul af områder på en Template. Denne mulighed udvides nu, så der fra drop­down lister kan vælges mellem flere specifikke områder på en Template, hvor det valgte område vises og de øvrige skjules. 

Billedforbedringer

I IHLP 4.9 vises billeder fra mails i tekstfelter i IHLP. Og billeder inkluderet i mails, sendt fra IHLP, vises direkte i modtagerens mails.

Masseopdatering

Mulighed for masseopdatering af sager gennem listevisninger fx status, placering, ansvarlig, kommentar eller sagsskridt. Kan anvendes både i IHLP Service Desk og Incident.