Enterprise Templates

Enterprise Templates

Med Enterprise Templates er det muligt at konfigurere Templates, så én udfyldt Template genererer flere forskellige sager (Service Requests og Incidents) og Ci’s, med f.eks. forskellige emner, beskrivelser og ansvarlige m.m.

Enterprise Templates kan anvendes til at optimere organisationens aktiviteter indenfor:

  • Brugeroprettelse

  • Håndtering af beredskabsplaner

  • Eksekvering af proceduretunge aktiviteter

  • Tjeklister ved sager, der håndteres af grupper

Tilbage til IHLP Automation