Disclaimer

Disclaimer

Dette website: www.ispoc.com/dk ejes og drives af iSpoc a/s. Formålet med websitet er at stille information til rådighed, som er interessant for brugere.

1. Ophavsret

iSpoc a/s har ophavsretten til alt materiale indeholdt på dette website. Copyright © 2006-2017 iSpoc a/s. All rights reserved. Alle nævnte varemærker tilhører de respektive ejere. Indholdet på websitet må frit downloades og kopieres forudsat at brugen har et ikke-kommercielt formål.

2. Brug af websitet

Adgang til og brug af websitet er underlagt reglerne og betingelserne, som beskrevet her samt den til enhver tid gældende ophavsretslov, varemærkelov og/eller anden immaterielretlig lovgivning. Når du gennemser dette website, accepterer du betingelsesløst de nævnte regler.

3. Professionel råd og vejledning

Ved at bruge dette website etableres ingen kunderelation, og hverken iSpoc a/s eller nogen anden person, der har forbindelse til dette website, forpligtes til at levere nogen form for ydelser eller professionel rådgivning eller vejledning.

4. Ansvar og garanti

Materialet på dette website er samlet fra forskellige kilder, og websitet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Alt på websitet stilles til rådighed for dig uden nogen former for garanti hverken direkte eller indirekte, herunder også uden garantier for godt købmandsskab, for egnethed til et specifikt formål eller for at websitet ikke er krænkende. iSpoc a/s garanterer ikke, at dette website, de forskellige ydelser, der stilles til rådighed via dette website, og information, software eller andre former for downloadet materiale ikke vil blive afbrudt, er fejlfrie eller frie for vira eller andre skadelige komponenter. iSpoc a/s indestår ikke for rigtigheden af websitets indhold. iSpoc a/s påtager sig ingen former for ansvar for fejl eller undladelser i indholdet på websitet. iSpoc a/s vil forsøge at sikre rigtigheden af websitet så godt som muligt, men forbeholder sig retten til til enhver tid eller på enhver måde uden forudgående varsel egenhændigt at ændre på websitets indhold. iSpoc a/s er ikke erstatningspligtig for noget tab, herunder indirekte tab og følgeskader, det være sig tab af indtægter, tab af fortjeneste eller tredjemands krav, som følge af brug eller misbrug af websitet eller websitets indhold, selvom iSpoc a/s har været underrettet om muligheden for sådanne tab.

5. Overvågning af website

iSpoc a/s har adgang til at overvåge trafikken på websitet, det gælder uden undtagelse alle besøgende samt deres søgninger på websitet.

6. Links

Links på websitet kan føre til servere, som vedligeholdes af andre end iSpoc a/s. iSpoc a/s har ingen kontrol eller myndighed herover og indestår således ikke for rigtighed, lovlighed, egnethed eller andre aspekter af den information, som er placeret på disse servere. iSpoc a/s overvåger eller driftsstøtter ikke sådanne servere eller information placeret herpå.

7. Billeder

iSpoc a/s har ophavsretten til billeder af personer eller steder, som vises på websitet. Det er strengt forbudt at gøre brug af disse billeder, medmindre disse regler og betingelser giver tilladelse hertil, specifik tilladelse gives andetsteds på websitet, eller du skriver direkte til iSpoc a/s for at få tilladelse.

8. Varemærker og logoer

iSpoc a/s og iSpoc's logo, samt payoff "Simply improve" er iSpoc's varemærker - ligesom det gælder IHLP og IHLP logoet samt payoff "How can IHLP you?" er iSpoc's varemærker. Alle andre varemærker og logoer eller registrerede varemærker og logoer, der forefindes eller nævnes på websitet, tilhører de respektive ejere. Intet på websitet skal kunne fortolkes således, at en licens eller ret til at bruge et varemærke eller logo vist på websitet er givet uden skriftlig tilladelse fra ejeren, det være sig iSpoc a/s eller tredjemand. iSpoc a/s vil håndhæve varemærke- og ophavsret, og enhver krænkelse vil blive retsforfulgt.

9. Revisionsklausul

iSpoc a/s kan til enhver tid revidere disse regler og betingelser. Du skal altid følge den gældende version af regler og betingelser, og bør derfor lejlighedsvis gennemgå disse, så du altid er bekendt med den gældende version.

10. Gældende lov og ret

Indholdet på dette website er underlagt dansk ret, herunder internationale konventioner på immaterialrettens område, og et hvilket som helst krav, som rejses direkte eller indirekte på baggrund af materiale, som er indeholdt på dette website, falder ind under disse retsregler.

Mere om iSpoc

Hvis du vil vide mere om iSpoc, kan du læse om os her: