API til Operations Management

API til Operations Management

Med integration til jeres Operations Management løsning får I automatisk genereret Incidents i jeres IHLP løsning fra de alarmer, som jeres Operations Management løsning registrerer gennem overvågning af jeres infrastruktur. Dermed sikrer I et godt samspil mellem jeres drifts- og supportaktiviteter, og I kan nå at handle på alarmerne inden driftsudsvingene for alvor rammer jeres interessenter.

IHLP kan leveres med integration til bl.a. MS SCOM og løsninger fra IBM, CA og HP.

Tilbage til IHLP Automation