API til Mobile Device Management

API til Mobile Device Management

Behovet for effektiv håndtering af jeres mobile enheder, stiller naturligvis krav om godt samspil mellem jeres Service Management løsning og jeres Mobile Device Management løsning.

iSpoc's API til Mobile Device Management sikrer jer en effektiv løsning til også at tage hånd om jeres mobile sager:

  • Hændelser der opstår omkring jeres mobile infrastruktur (telefoner der er jailbroken og enheder der wipes m.m.) monitoreres i jeres centrale IHLP løsning, hvor de effektivt kan behandles og afsluttes.

  • Jeres anskaffelser af mobile enheder passer til brugernes behov, takket være de data, Service Desk funktionen kan aflæse fra jeres Mobile Device Management løsning om brugernes reelle hardware-behov m.m.

  • I har grobund for at opbygge en effektiv dokumentation af organisationens mobile enheder - centralt registreret i jeres CMDB, som løbende ajourføres med relevante informationer fra jeres Mobile Device Management løsning.

Tilbage til IHLP Automation