vestjyskBANK

"Med IHLP har vi opnået
en god automatisering ..."

vestjyskBANK

Her er service og selvbetjening i høj kurs

Det økonomiske uvejr på de finansielle markeder har siden 2008 også ramt de danske banker. En af de banker, der har mærket krisen herhjemme er vestjyskBANK. Banken har samtidig lært af krisen, og har brugt erfaringerne til, dels at trimme de interne processer og til at videreudvikle en disciplin, som altid har spillet en central rolle på hovedkontoret i Lemvig og i de lokale filialer: At levere en høj service medarbejderne imellem og over for kunderne, så kunderne altid oplever en professionel og personlig rådgivning.

Indtil 2010 havde vestjyskBANK en række manuelle processer mellem – på den ene side bankens medarbejdere – og på den anden side bankens supportfunktioner. Og IT-afdelingen manglede samtidig de rigtige løsninger til at sikre en optimal koordinering af de daglige arbejdsopgaver.

Derfor besluttede IT-afdelingen i vestjyskBANK at indgå et samarbejde med iSpoc, og implementerede IHLP med en række tilhørende serviceinitiativer hos IT-afdelingen. Dels for at give en bedre monitorering af afdelingens sager, men også for at kunne prioritere sagerne, så de blev løst i den rigtige rækkefølge.

En god investering i bedre processer

Hos vestjyskBANK har man i dag en bedre udnyttelse af ressourcerne i IT-afdelingen. Ikke mindst fordi man har fået frigjort ressourcer, nu hvor rekvirenterne benytter sig af selvbetjening. Medarbejderne i IT-afdelingen har samtidig fået mere arbejdsro, når sagerne løses efter deres forretningsmæssige prioritet, og hvor man bedre kan koordinere indsatsen, og undgå at sager falder mellem flere stole. Endelig har IT-medarbejderne fået bedre indsigt i IT-sagerne, og har i dag også mulighed for at kunne videndele gennem brug af IHLP-løsningen.

Trods de mange gode resultater, er der naturligvis altid plads til nye mål og initiativer, og som Erik Enevoldsen, Logistikchef hos vestjyskBANK udtaler ”Så stopper rejsen ikke her, for der er naturligvis løbende behov for at optimere vores processer, dels fordi vi står midt i en ny virkelighed, men også fordi der stilles stadig nye krav til banken, til vores processer og til vores indtjeningsevne. Med IHLP har vi opnået en god automatisering af nogle af de processer, som tidligere slugte meget af vores tid fordi de var arbejdstunge og manuelt orienterede. Nu er vi klar til at se på nye muligheder i mere selvbetjening og øget automatisering”.

Selvom banken ikke vil sætte tal på, hvor meget man har effektiviseret de interne processer, fortæller Erik Enevoldsen at IHLP-projektet har været en rigtig god investering.

Om vestjyskBANK

vestjyskBANK er et full-service pengeinstitut, der – med kunden i centrum – rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt og regionalt via afdelinger i Jylland. I dag er vestjyskBANK en af Danmarks største regionalbanker med hovedkontor i Lemvig og med 20 afdelinger i Jylland.

Tilbage til Kunder

Udvalgte kundeprojekter

Læs her om nogle af de organisationer, som har opnået succesfulde resultater med iSpoc's løsninger: