IHLP 4.8

Større overblik og bedre indblik

Vi har med IHLP 4.8 skabt en serviceløsning, som giver jer større overblik i jeres servicefunktion og en bedre serviceoplevelse for jeres brugere.

Følgende præsenteres de væsentligtste nye funktioner og forbedringer i IHLP 4.8. Klik på "Oplev IHLP 4.8" i højremenuen og oplev nogle af de nye muligheder i IHLP 4.8.

Mindre justeringer af Brugergrænsefladen

Vi har justeret en smule på fonte, baggrundsfarver og knapper i IHLP 4.8 for at gøre løsningen endnu mere overskuelig og brugervenlig.

Nemmere håndtering af indhold

Der er i IHLP 4.8 mulighed for at copy/paste indhold i tekst-editoren (beskrivelsesfelt, løsningsfelt m.m.). Det betyder bl.a. at du kan indsætte billeder fra Word eller PowerPoint ved brug af kommandoen CTRL+C og CTRL+V.

Simplificerede søgninger

Det er nu muligt at søge på tværs af områder. Dvs. man ikke længere behøver at skulle vælge søgekriterier for hver enkelt serviceområde i IHLP (fx Service Desk, Incident, Change og Problem).

Der er mulighed for visning i samlede lister, som består af flere områder. Og man kan søge på ”tomme” felter i tværsøgningen.
Efterlades et felt tomt/blankt indikerer det, at resultaterne
ikke må indeholde en værdi for de tomme felter.

Endelig er gem-funktionen blevet forenklet, så det ikke er nødvendigt at angive ID, navn og rækkefølge.

Gode rapporteringsmuligheder

IHLP Analytics er vores helt nye rapporteringsløsning, bestående af dynamiske Dashboards og rapporter, som du kan skabe direkte fra IHLP. Både Dashboards og rapporterne er repræsenteret med en række standard KPI’er, som løbende vil blive udbygget med nye KPI'er. 

Nemmere administration af QuickForms

Der er nu muligt at oprette/slette QuickForms via administrationssiderne. Samtidig har vi gjort det nemmere at navngive QuickForms. Hidtil har man ved oprettelse af nye QuickForms skulle angive et ID/label, der dernæst skulle oversættes. Dette er ikke længere nødvendigt, da det vil være muligt at angive den oversatte værdi i navngivningsfeltet. (Hvis den oversatte værdi senere ændres, vil det være nødvendigt, at merge tekstlabels før den ændrede værdi slår igennem).

Bedre administration af Templates og CI's

Det er nu muligt at kopiere fra eksisterende Templates og CI’s i stedet for at skulle starte forfra. 

Vi har gjort det mere overskueligt at oprette og administrere Templates og CI's med den nye dynamiske Preview-funktion. Den gør, at man løbende kan se, hvordan Templaten eller CI'et vil se ud, i takt med at man arbejder med den. Og der er mulighed for at sortere felterne ved at trække feltrækkerne rundt på redigeringssiden.

Det er ikke længere nødvendigt først at angive et datanavn på en Template eller CI - for efterfølgende at skulle oversætte den til en UI-label. Nu angiver du den ønskede UI-label. Og denne værdi vil derefter blive sammenkædet og anvendt som ID/label. Den oversatte værdi, der er angivet i navngivningsfeltet, vil med det samme blive synlig uden at man skal merge/flette tekstlabels. (Hvis den oversatte værdi senere ændres, vil det være nødvendigt, at merge tekstlabels før den ændrede
værdi slår igennem).

Opdatering af ExpressionBuilder

Der er nu mulighed for at redigere eksisterende formler i ExpressionBuilder. Og der ligger endvidere tips/tricks til brug af ExpressionBuilder indarbejdet i administrationssiderne.